RadioNET.sk - Kedy môžem vypovedať zmluvu s viazanosťou?
 
 
 

V zmysle našich všeobecných zmluvných podmienok viazanosť neplatí v prípade ak sa zmenia podmienky dostupnosti internetového pripojenia alebo nebude možné dosiahnúť bezvýpadkový stav. Taktiež v prípade predaja rodinného domu. V tom prípade je však potrebné anténu vrátiť! Pokiaľ viazanosť uplynie automaticky, tak užívateľ už nie je viazaný, môže si však viazanosť predĺžiť výmenou za zľavu podľa aktuálnej akciovej ponuky. V prípade vypovedania zmluvy bez objektívnych príčin zákazník neplatí žiadnu zmluvnú pokutu, avšak je povinný službu uhrádzať do skončenia viazanosti alebo vyplatiť zostatok. Napríklad ak chýbaju do konca viazanosti 3 mesiace, tak úhrada bude 3x cena mesačného programu. Anténu je potrebné vrátiť. Pokiaľ ste mali inštaláciu zadarmo a nedostali ste faktúru za anténu, tak tá je majetkom RadioNET-u. V prípade nevrátenia alebo odkúpenia je cena stanovená podľa cenníka, viď poplatok za anténu.

Nenechajte sa obmedzovať a žiadajte kvalitné a moderné služby

 • Vždy dostupný

  Vždy dostupný

  Záleží nám na profesionálnom chode a preto sú všetky naše vysielače zálohované. Dostupnosť 99,98%.

 • Vždy informovaný

  Vždy informovaný

  Máme vlastný klientský systém na správu údajov, programu a faktúr. Stačí sa prihlásiť.

 • Neobmedzený

  Neobmedzený

  Internet od RadioNET je dátovo aj časovo neobmezdený. Žiadne spomaľovanie a vyčerpanie dát.

 • Moderná sieť

  Moderná sieť

  Používame vždy najmodernejšie technológie, pravidelne upgradujeme technológie.

RádioNET doporučujú klienti

       

Back to top