Informácie poskytované v zmysle Nariadenia Rady EU 2015/2120

Informácie poskytované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120 (ďalej aj „Nariadenie“):

Minimálna rýchlosť je pre Službu internetového prístupu poskytovanú prostredníctvom:

a) bezdrôtovej technológie rýchlosť potrebná na to, aby Služba internetového prístupu vo zvolenom Programe Služby
internetového prístupu mohla byť zriadená. Hodnota Minimálnej rýchlosti je pre Program Služby internetového prístupu
pri bezdrôtovej technológii cez voľné 5 Ghz pásmo rovná hodnote Maximálnej rýchlosti nižšieho Programu Služieb v rovnakej technológii a v prípade najnižšieho Programu Služieb je hodnota Minimálnej rýchlosti 40 percent z Maximálnej rýchlosti v danom Programe Služieb internetového prístupu. 
 
b) metalickej LAN technológie rýchlosť rovná hodnote Maximálnej rýchlosti nižšieho Programu Služieb rovnakej technológie.
V prípade najnižšieho Programu Služieb je hodnota Minimálnej rýchlosti 50 percent Maximálnej rýchlosti v danom Programe Služieb internetového prístupu.
 
 
Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže väčšinu času očakávať pri prístupe k Službe internetového prístupu. Hodnota Bežne dostupnej rýchlosti je 70 percent z príslušnej Maximálnej rýchlosti.
 
 
Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou a to minimálne jeden krát za deň (od 0:00 hod do 19:00 hod), za predpokladu že k zariadeniam Podniku nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je v príslušných častiach Cenníka uvedená ako rýchlosť Downstreamu a Upstreamu.  Maximálna rýchlosť je zároveň Proklamovanou rýchlosťou
 
Uvedené hodnoty rýchlostí internetového prepojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času (v prípade Downstreamu ako množstvo prijatých dát a v prípade Upstreamu ako množstvo odoslaných dát). Meranie je možné speedtestom umiestneným v sieti RadioNET na adrese http://10.10.10.67 (mimo siete RadioNET je adresa http://62.197.237.248).

DOWNLOAD - Bezdrôtová sieť      
         
Program služieb Cenníková rýchlosť Maximálna rýchlosť Bežne dostupná rýchlosť Minimálna  rýchlosť
5G Internet Mini 7-10 Mbit 10 Mbit 7 Mbit 4 Mbit
5G Internet Rodinný 10-15 Mbit 15 Mbit 10 Mbit 8 Mbit
5G Internet Max 15 Mbit 17 Mbit 15 Mbit 12 Mbit
5G Internet Firma Standard 10-15 Mbit 15 Mbit 10 Mbit 8 Mbit
5G Internet Firma Profi 15 Mbit 17 Mbit 15 Mbit 12 Mbit
         
UPLAOD - Bezdrôtová sieť        
         
Program služieb Cenníková rýchlosť Maximálna rýchlosť Bežne dostupná rýchlosť Minimálna  rýchlosť
5G Internet Mini 1 Mbit 2 Mbit 1,5 Mbit 1 Mbit
5G Internet Rodinný 2 Mbit 3 Mbit 2,5 Mbit 2 Mbit
5G Internet Max 3 Mbit 5 Mbit 4 Mbit 3 Mbit
5G Internet Firma Standard 10-15 Mbit 3 Mbit 2,5 Mbit 2 Mbit
5G Internet Firma Profi 15 Mbit 5 Mbit 4 Mbit 3 Mbit

Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia koncových zariadení, ich kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre Služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, to znamená, že hoci Sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Účastník pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť Služby vplývajú technické parametre (latencia – odozva, kolísanie kvalita prenosu - jitter a stratovosť paketov) ako aj vzdialenosť Účastníka od uzla Siete (vysielača 5 Ghz) – čím ďalej je Účastník, tým je dosiahnuteľná rýchlosť nižšia a počet Účastníkov zapojených na rovnakom káblovom zväzku; čím viac Účastníkov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia.  Rýchlosť prístupu do internetu môže v prípade Účastníkov využívajúcich službu Televízie závisieť od využívanej šírky pásma službou Televízie. Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov Služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v Sieti alebo v Službe, nie je nedostatkom poskytovanej Služby. Žiadna z uvedených hodnôt nie je garantovaná; tým nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy.
 
Počet zákazníkov pripojených do jednej vysielacej antény – zákazníci na jednej frekvencii zdieľajú určitú šírku prenosového pásma. Čím viac zákazníkov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia.
 
 
Informácie uvádzané v súvislosti s Nariadením sa uplatnia aj na programy Služby internetového prístupu, ktorých podmienky sú upravené v Cenníku.
 
Uživateľské menu
Kontakty
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Copyright © RadioNET s.r.o.
Vytvorené od
Vytvorené od altasia